Wiki source for Taksonomiaa


Show raw source

Satunnaista luonnostelua kääpiötieteen taksonomisista näkemyksistä + yrityksiä jaotella uuden maailman otuksia (keskittyen eläimiin).

Yleisen tason logiikka: kääpiöt tietävät faktana, että heidät itsensä on luonut kääpiöiden jumala, ja kaikki erilaiset luonnon ilmiöt ja olennot ovat kaikki vastaavasti jonkun tietyn jumaluuden käsialaa. Taksonomian karkein jaottelu tapahtuu siis sen perusteella, minkä jumalan vastuualueeseen kyseinen eläin, kasvi tai kivi kuuluu; tason nimi on vaikutuspiiri. Vaikutuspiirin alla olennot jakautuvat eläin-, kasvi- ja kivikuntaan, ja näiden sisällä on puolestaan hienojakoa erilaisten piirteiden perusteella (tarkemmat tasojen nimet ja määrä toistaiseksi auki).

=====Vanha maailma=====

- **Kääpiöjumalan vaikutuspiiri:** Kääpiöt on luonut kääpiöiden jumala. Kääpiökansan lisäksi heidän jumalansa vaikutuspiiriin kuuluu suurin osa mineraaleista (tästä on joitakin poikkeuksia, esmes vaikka joku mureneva hiekkakivi jota ei esiinny vuoristoissa). Joidenkin kääpiötieteilijöiden mielestä eri klaanit edustavat eri rotuja, mutta suurin osa ei ole tätä mieltä, vaan pitää klaanien eroja historiallisina/kulttuurillisina, ei jumalan valmiiksi luomina.
- **Haltiajumalan vaikutuspiiri:** Tähän tietenkin kuuluvat haltiat. Tähän sisältyy myös erikoisempia niiden lähistöllä tavattavia kasveja (erityisen vanhaksi eläviä jättiläispuita ja eksoottisia kauniita kukkasia) sekä eläimiä (jotain yksisarvisia tms. erityisotuksia lähinnä)
- Lohikäärmeet kuuluvat **lohikäärmejumalan vaikutuspiiriin**, mutta on pitkällisten tieteellisten väittelyiden aihe, kuuluvatko tähän myös kaikki muut matelijat. Niillä on selvästi paljon yhteisiä piirteitä, mutta tavallisemmat matelijat ovat, noh, tosi tavanomaisia verrattuna lohikäärmeisiin, joten joidenkin mielestä lohikäärmejumalaa sellaiset eivät kiinnostaisi, vaan ne ovat jonkun vähäisemmän jumalan vaikutuspiiriä.
- On ehdotettu, että tavallisten liskojen ja sammakoiden jumala voisi olla se sama, tuntematon vähäisempi **mönkiäisten jumaluus**, jonka vaikutuspiiriin kuuluvat ainakin hyönteiset, hämähäkit sekä erilaiset sienet.
- Apinankaltaiset alemmat olennot kuuluvat jonkinlaisen **savannijumalan vaikutuspiiriin**. Tähän taksonomiseen ryhmään sisältyvät kaikki modernin tieteen kädelliset, kaikenlaiset örkit sekä ihmiset, joita kääpiöt pitävät yhtenä örkkien sukuhaarana.
- Merten eläimet sekä levät ja muut kasvit kuuluvat kaikki **merijumalan vaikutuspiiriin**. Kääpiöt eivät ole kovin kiinnostuneita näistä.
- Makeiden vesien eläimet ja kasvit kuuluvat puolestaan **järvijumalan** vaikutuspiiriin. Nämä tunnetaan vähän paremmin kuin meret mutta huonommin kuin maalla esiintyvät asiat.

=====Uusi maailma=====

- **Kuusiraajaisten jumalan vaikutuspiiri:** Tähän kuuluvat eläimet ovat selkeä taksonominen ryhmä, sisältäen ainakin lajit bocsa, daga, bare, kuusisika, ja kuusijalkainen peurantapainen jolle annetun nimen pelaaja on taas unohtanut. Bocsien viljelemä yemek-vilja saattaisi myös kuulua tähän. Kuusiraajaiset liskot ovat tai eivät ole tätä ryhmää?
- **Kallopäisten jumalan vaikutuspiiri:** Tunnusomainen piirre on tietynlainen pää. Tässä ryhmässä on lähinnä lintuja (kallokotka, kallotiainen, kallokana ym.), mutta geldirusten pää on samankaltainen, joten Gunnleif lukee ne saman jumalan vaikutuspiiriin, joskin eläinkunnan eri haaraan. Nähtävästi tässä ryhmässä on myös liskoja ja käärmeitä, tosin liskoilla on kuusi raajaa?
- **Susijättiläiset** ovat toistaiseksi ainoa kaksipäinen olento, joten ne muodostavat oman erillisen ryhmänsä. Mahdollisesti jonkin metsäjumalan vaikutuspiiri - tähän saattaisi kuulua metsän kasveja? Toisaalta metsässä on myös paljon kuusiraajaisten jumalan vaikutuspiiriin kuuluvia eläimiä.
- **Lohikäärmekansa** vaikuttaa selvästi olevan jonkin erillisen jumalan vaikutuspiirissä (on tosin epäselvää onko niillä neljä vai kuusi raajaa, riippuu mahdollisista siivistä); vanha kysymys liskojen jaottelusta saattaa olla voimassa myös tässä uudessa maailmassa? Joka tapauksessa tämä on selvästi eri tyyppinen olento kuin esimerkiksi liskot ja käärmeet.
- Hyönteisiä on monensorttisia, ja täälläkin ne lokeroidaan jonkin **mönkiäisjumalan vaikutuspiiriin**. Linnakkeessa oli jättiläishyönteisten jäänteitä, mutta Gunnleifin epäilys on että nämä eivät edustaneet hyönteisten jumaluuden alkuperäistä luomusta.
- Joessa elää jonkinlaisia kaloja, oletettavasti tässä maailmassa on myös samanlainen jaottelu **meri- ja järvijumalten vaikutuspiireihin** kuin vanhassa maailmassa. Ilmeisesti meressä asuu myös jokin älyllinen kansa.

----
CategoryTausta
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki