Satunnaista luonnostelua kääpiötieteen taksonomisista näkemyksistä + yrityksiä jaotella uuden maailman otuksia (keskittyen eläimiin).

Yleisen tason logiikka: kääpiöt tietävät faktana, että heidät itsensä on luonut kääpiöiden jumala, ja kaikki erilaiset luonnon ilmiöt ja olennot ovat kaikki vastaavasti jonkun tietyn jumaluuden käsialaa. Taksonomian karkein jaottelu tapahtuu siis sen perusteella, minkä jumalan vastuualueeseen kyseinen eläin, kasvi tai kivi kuuluu; tason nimi on vaikutuspiiri. Vaikutuspiirin alla olennot jakautuvat eläin-, kasvi- ja kivikuntaan, ja näiden sisällä on puolestaan hienojakoa erilaisten piirteiden perusteella (tarkemmat tasojen nimet ja määrä toistaiseksi auki).

Vanha maailma



Uusi maailma




CategoryTausta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki