Rautaportin klaani


Kulttuuri: Vuorikääpiöt

Rautaportin klaani omistaa Ugog Nalimin: se on tilannut ja rakennuttanut sen. Klaanin pää on siten koko linnakkeen ruhtinas, ja koko kääpiökansan hallitsija. Kaikki Ugog Nalimiin saapuneet ovat saapuneet sinne Rautaportin siunauksella. Yhtäkään kääpiötä ei käännytetty linnakkeen ovelta pois, ei edes vanhoja vihollisia Miekkametsän tai Kultakypärän klaaneista. On epäselvää, missä vaiheessa Ugog Nalimista alettiin valmistaa pakokeinoa Jumalten sodasta. Joka tapauksessa jo heti kun kääpiöiden jumala putosi vuoreltaan, alkoi rakennustyö.

Rautaportti on ollut pitkään varakas ja yritteliäs klaani, joka nimellisesti pitää kiinni traditioista, mutta oikeasti on hyvissä väleissä jopa joidenkin uudistusmielisten tasankokääpiöiden kanssa. Sen korkea-arvoisimmat ylimykset ovat klassisesti taitavia diplomaatteja, mutta jokainen klaanilainen kasvatetaan ylpeäksi syntyperästään, ehdottoman kunnialliseksi, urheaksi ja hyvin käyttäytyväksi. Klaanilla on myös pitkä sotilasperinne ja sen kirveskääpiöt ovat maineikkaita.

 (image: http://azanur.karmavector.org/images/grimhildr.jpg) Ruhtinas Grimhildr on osoittautunut älykkääksi ja vahvaksi hallitsijaksi, joka on saanut joukon hyvinkin eripuraisia kääpiöklaaneja enimmäkseen hautaamaan erimielisyytensä ja toimimaan yhdessä. Hän on kyllä edellyttänyt kaikkia tunnustamaan hänen valtansa ruhtinaanaan, sekä verottanut puolet kaikkien saapujien omaisuudesta. Toisaalta, tätä vastaan hän on tarjonnut kääpiökulttuurin jatkuvuutta. Hän on myös osoittanut kykyä ymmärtää muiden kuin vuorikääpiöiden kulttuuria. Joka tapauksessa Kikrost Tankardvanityn menehtyminen matkan aikana on vahingoittanut hänen valta-asemaansa monien klaanien keskuudessa.

Liittolaiset


Rautaportti ja Helmivuori ovat olleet liittolaisia jo yli tuhannen vuoden ajan. Klaanien väliset avioliitot ja muut sopimukset sitovat ne tiiviisti yhteen. Väsymättömän klaanin sepät ja Kivitaulun kirjanoppineet ovat niinikään hyvissä väleissä klaanin kanssa. Ugog Nalimissa Zalidin diasporakääpiöt ovat päätyneet tavallista arvostetumpaan asemaan, ja ovat tästä Rautaportille kiitollisia.

Viholliset


Miekkametsän armeijakunnan kanssa Rautaportin valtakunnalla on ollut satoja vuosia sitten sotia, eikä kumpikaan ole näitä unohtanut. Samaten kukkulakääpiöiden Scaledguarded-armeija on lähimenneisyydessä kahakoinut Rautaportin kanssa. Kultakypärän kaivosklaani oli kilpailija, mutta Ugog Nalimiin saapumisen jälkeen välit ovat ennestään heikentyneet, huolimatta siitä että Grimhildr suostui päästämään klaanin sisään.
CategoryTausta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki