Wiki source for NatuAzanur


Show raw source

===NATU AZANUR===

Natu Azanurista tiedetään hyvin vähän. Tähdet ja kuut ovat erilaisia kuin vanhassa maailmassa, ilmaa voi hengittää.

Taivaalla on kaksi aurinkoa.

===Kalenteri===

Päivän pituus on hieman yli 29 tuntia. Vuodessa on 444 päivää; ainakin bocsat jakavat nämä kuuteen 74 päivän jaksoon (varhainen kylvö, myöhäinen kylvö, kesä, keruu, myöhäiskeruu, talvi).

===Astronomia===

Kuita on havaittu ja nimetty kuusi. Planeetan koko ei ole tarkalleen tiedossa vielä, mutta kaaren perusteella koko on melko lähellä vanhaa maailmaa.

===Karttoja===

Ugog Nalimin lähiseutu:
{{image url="images/map_at_02.png" width="800" title="Lähialueen kartta"}}

Lähimaat bocsien kaupungeille asti:
{{image url="images/natu-azanur-localmap-v2.png" width="800"}}
----
CategoryTausta - CategoryPaikat
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki