Pidämme kuvituksesta. Epätyypillisesti pelinjohtaja ei yritä tuottaa kaikkea kuvitusta itse, vaan pöllii kuvitusta pitkin internettiä ja toivoo, ettei tekijänoikeuspoliisi saa häntä kiinni.

Kuvien lisäämien wikiin onnistuu tältä sivulta. Kuvan voi lisätä koodilla

{{image url="images/Kuvitus/kuvannimi.jpg" width="nnn"}}

esim.

 (image: http://azanur.karmavector.org/images/Kuvitus/matkustus.png)

Attachments
File Last modified Size
matkustus.png 2020-03-15 12:46 432Kb

CategoryMeta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki