Pidämme kuvituksesta. Epätyypillisesti pelinjohtaja ei yritä tuottaa kaikkea kuvitusta itse, vaan pöllii kuvitusta pitkin internettiä ja toivoo, ettei tekijänoikeuspoliisi saa häntä kiinni.

Kuvien lisäämien wikiin onnistuu tältä sivulta. Kuvan voi lisätä koodilla

{{image url="images/Kuvitus/kuvannimi.jpg" width="nnn"}}

esim.

 (image: http://azanur.karmavector.org/images/Kuvitus/matkustus.png)

Please make sure that the server has write access to a folder named images.

CategoryMeta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki