Wiki source for Kivitaulu


Show raw source

====Kivitaulun klaani====

**Kulttuuri: [[Vuorikääpiöt]]**

Muinaisina aikoina, kun jumala oli juuri luonut kääpiöiden kansan, hän lahjoitti heille suurimman lahjansa: kirjoitustaidon, jolla hänen viisautensa säilyisi ikuisesti. Tämän lahjan symboli, kivitaulu, annettiin joukolle jumalan valittuja. He olivat Kivitaulun klaanin esivanhemmat. Tästä perimätiedosta juontuen huomattava osa klaanin kääpiöistä on omistanut elämänsä oppineisuudelle, oli se sitten uskonnollista tai vaikkapa puhtaan loogista. Sekä terävää älyä että syvää viisautta arvostetaan, jälkimmäistä kuitenkin hieman enemmän.

Konservatiivinen, yksityisyyttä arvostava ja tietoisen sukupuolisokea klaani oli Ugog Nalimissa alunperin arkistonhoitajien ominaisuudessa. Klaani on hierarkkinen ja jähmeä organisaatio, mutta vuorikääpiöiden tapaan johdettu Ugog Nalim sopii sille hyvin.

{{image url="images/fregar_kivitaulu.jpg" width="300" class="left" title="Fregar Dolmirsbur"}}Klaanin pää on **Fregar Dolmirsbur**, vanhin Kivitaulun kääpiö, joka Ugog Nalimissa vaikiuttaa. Fregarilla on luonnollisesti kaikkien klaanilaistensa kunnioitus, ja koska jokainen tietää tarkalleen paikkansa, hänen tarvitsee harvoin konkreettisesti tehdä mitään. Hänen johtoasemansa on tähän mennessä ilmentynyt lähinnä tuomiovallan tavoin: hänen tärkein roolinsa on ollut antaa viimeinen sana erimielisyyksissä. Fregarin oma vahvin ala on uskonto ja mytologia, ja kääpiöiden jumalan tuhoutuminen oli selvästi isku suoraan hänen maailmansa peruspilareihin.

===Liittolaiset===

Kivitaulun klaanilla on paljon liittolaisia, tosin mikään näistä ei ole poikkeuksellisen läheinen. **Rautaportin** klaania Kivitaulu tukee kaikessa linnakkeen hallintaan liittyvässä. Kivitaulun kytkös kääpiöiden varhaishistoriaan tekee heistä luonnollisia liittolaisia diasporakääpiöiden kanssa, vaikka tavat ovatkin monesti kovin erilaisia. Kuitenkin diasporakääpiöiden perinteet saavat Kivitaulussa kunnioitusta, ja Ugog Nalimissa **Zalid**in klaani tulee Kivitaulun kanssa hyvin toimeen. Kukkulakääpiöistä **Scaledguarded**-klaani, johon kuuluu sotureita ja sotilaita, on henkilökohtaisista syistä varsin läheisissä väleissä.

===Viholliset===

**Cannaidd**in klaani tasankokääpiöistä on arvoiltaan lähes täysin vastakkainen Kivitaulun klaanin kanssa, ja vaikka vihollisuuksia ei olekaan koskaan ollut, on selvää että näillä klaaneilla ei ole mitään edellytyksiä tulla toimeen toistensa kanssa.


===Tilat===

Kivitaulun klaanihallin yleiskuva. Etualalla on mustia verhottuja asuinalkoveja (yhdessä asuu kääpiöperhe tai 2-4 kääpiötä), taka-alan alkovit ovat kirjahyllyjen täyttämiä. Jokainen klaanilainen toi mukanaan suunnilleen hyllyllisen kirjoja saapuessaan. Vaakunan takana sijaitsevat klaaninpään tilat.

{{image url="images/kivitaulu_yleis.jpg"}}

Näkymä kirjahyllyiltä klaaninpään tilojen vierestä. Vastapäisessä työpaja-alkovissa on kirjapaino, klaanin suurin teknologinen saavutus.

{{image url="images/kivitaulu_paino.jpg"}}

Asuinalkovit ovat pääasiassa nukkumista varten. Toisin kuin monet sukulaisensa, Kivitaulun kääpiöt ovat yleensä tarkkoja yksityisyydestä, pimeydestä ja hiljaisuudesta, eivätkä Ugog Nalimin parakkimaiset tilat ole kaikille mieleen.

{{image url="images/kivitaulu_asuin.jpg"}}

Keittiöalkovi, asuinalkovien ja kirjastoalkovien välissä. Pari kokkia laittaa ruokaa koko klaanille. Klaani ei niinkään harrasta meluisia yhteisaterioita kuin syömistä pienissä ryhmissä tai yksin kirjan ääressä, joten tavallisesti ruoka on jokin soppa tai muhennos, joka pidetään lämpimänä aamusta iltaan.

{{image url="images/kivitaulu_keittio.jpg"}}

----
CategoryTausta
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki