Wiki source for Jotut


Show raw source

{{image class="right" width="300" url="images/susiolento.png"}}====Jotut====

Susijättiläisiksi kutsuttuja kaksipäisiä barbaareja


===Fysiologia ja psykologia===

- **Elinaika.** Tuntematon
- **Koko.** Neljä raajaa. Pituus yli 2m, paino 150 kg?
- **Aistit.** Kattava näkökenttä, hyvä hajuaisti
- **Sukupuolet.** Havaittava diformismi, naaraat hieman uroksia pienempi
- **Sosiaalisuus.** Vaikea sanoa
- **Erityispiirteitä.** Kaksi päätä; yhdellä jotulla on jossain määrin kaksi persoonallisuutta. Toinen päistä on dominantti.

===Kulttuuri===

- **Hallintojärjestelmä.** Pieniä heimoja?
- **Talous.** Metsästäjä-keräilijöitä, vaihdatantaloutta
- **Teknologian taso.** Kivikautinen, tosin kaupan kautta saattavat saada metallia
- **Rakentaminen.** Tuntematon
- **Kieli.** Jotuilla on oma kieli, jota puhuu tyypillisesti yksi pää kerrallaan, tosin välillä toinen säestää
- **Tilan tarve.** Tuntematon
- **Uskonto.** Tuntematon
- **Suhtautuminen vieraisiin.** Varautunut, mutta suostuvainen kaupankäyntiin

===Historiaa===

[[Bocsat|Bocsien]] mukaan jumalat ovat kironneet jotut, josta johtuen näille kasvoi toinen pää.


----
CategoryTausta - CategoryKansat
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki