Wiki source for Hahmonluonti


Show raw source

===VIERAASEEN MAAILMAAN===

Azanurin pelaajahahmot ovat oletuksena kääpiöitä, jotka linnakkeen hallitsijat ovat lähettäneet tutkimaan ulkopuolista maailmaa. He liikkuvat pienissä ryhmissä ja heillä on kohtalaisen vapaat kädet toimia, muutamilla rajoituksilla. Klassisten seikkailija-arkkittyypien kautta ajatteleminen sopii peliin hyvin, kuitenkin sillä erotuksella että pelaajahahmoilla on oikea koti, oikea työnantaja ja oikea yhteiskunnallinen tehtävä.

Hahmot ovat arkkityypeiltään lähempänä low fantasya kuin mitään eeppistä D&D:tä. Kääpiöt eivät käytä juurikaan räiskyvää magiaa, joten aivan tarkalleen velhoa ei ole. Sen sijaan seuraavia arkkityyppejä voi olla:

- lähitaistelija
- tiedustelija (**Taina**; diasporakääpiö)
- luonnonhistorioitsija / parantaja (herbalisti tms) (**Velma**; vuorikääpiö)
- insinööri (pioneeri yms) (**Karo**; vuorikääpiö ehkä?)
- mystikko (kääpiöiden jumala on kuollut, mutta jotain sen voimasta on tallella; tämä hahmo on lähimpänä maagia) (**Toni**)
- diplomaattti / johtaja / kauppias (olettaen, että löytyy joku jonka kanssa on mahdollista neuvotella)

Kaikkien ulos lähetettävien hahmojen oletetaan osaavan pitää huolta itsestään ja olevan hyvin lojaaleja Ugog Nalimille. Käytännössä kaikilla on varsin hyvät taistelutaidot.

===Taustasta===

Hahmoa suunnitellessa on tarpeen muistaa, että kääpiökulttuuri ei ole mikään yhtenäinen monoliitti, vaikka tätä asiaa kääpiöt eivät välttämättä itse täysin tiedostakaan. 20 vuotta linnakkeessa (ja suurin osa kääpiöistä vietti tämän ajan syvässä unessa) ei ole läheskään riittänyt yhtenäistämään kääpiöiden erilaisia kulttuureita yhteen, eivätkä monet toivokaan näin tapahtuvan. Kunkin pelaajahahmon pitäisi olla paitsi kasa taitoja, myös edustaa (enemmän tai vähemmän) jotakin linnakkeen monista kulttuureita. Hänen ei tarvitse kokea omaa kulttuuriaan paremmaksi kuin muita tai edes pitää siitä, mutta pelaajan on hahmotettava, että tämä on kulttuuri jossa hahmo on kasvanut, ja jonka arvoja hän on luultavasti ainakin jonkin verran sisäistänyt.

Hahmot kuuluvat osaksi yhteisöä. Heillä on vanehmpia, sukulaisia ja klaani. Joillekin tämä on tärkeämpi ja määrittää ehkä heidän koko tehtävänsä yhteiskunnassa. Jotkut taas ovat individualistisempia oman onnensa seppiä - mutta yhteisö ympärillä näkee varmasti kaikki hahmot osanaan.

===Hahmon luontia===

Hahmon luonnin avuksi voi ottaa vaikkapa seuraavan pohjan:

<<**TIEDOT**
Nimi
Kulttuuri
Klaani, perhe tai lähimmät sukulaiset
Sukupuoli
Ammatti aiemmassa elämässä
Ikä (nuori, keski-ikäinen, vanha)

**PERUSKYVYT**

Seuraaviin 1-7: 1 on hahmon paras, 7 on hahmon heikoin. (Edes "7" ei tarkoita, että hahmo olisi tässä surkea; kaikki hahmot ovat vähän sankarillisia tyyppejä. 7 olisi ehkä hieman alle keskivertokääpiön tjsp)

Voima
Ketteryys
Kestävyys
Älykkyys
Havainnointi
Tahdonvoima
Karisma

**TAIDOT**

Näissä ei mennä millimetriosaamiseen. Kaikki hahmot osaavat lukea, kirjoittaa ja laskea, jonkin verran peruserätaitoja, hieman taistelutaitoja jne, mutta jos hahmo on oikeasti näissä hyvä niin kannattaa kyllä mainita!


**Tärkein osaaminen:** nämä ovat hahmon parhaat osaamisalueet (2 tai ehkä 3). Näitä hahmo voisi varmasti tehdä elääkseen ja erottua niissä hyvin. Jotain tyyliin "eturivin sotilas", "muusikko", "sillanrakentaja", "jousiampuja"

**Hyvä osaaminen:** 2-3 taitoa, joita hahmo osaa niin hyvin, että voisi myös tehdä tätä elääkseen.

**Harrastusosaaminen:** 2-n taitoa, joita hahmo osaa vähän niin kuin harrastuksen puolesta. Näitä voi olla vaikka miten paljon.


**MUUT SEIKAT**

Ulkonäkö: mittasuhteet, hiusten väri, parta?, preferoitu vaatetus, preferoitu aseistus ja panssari (koska kuitenkin päätyy erämaahan), mahd. tärkeät erikoisvarusteet ("mummon onnea tuova kompassi", "esi-isien kirves joka halkaisee vaikka lohikäärmeen kallon")

2-5 abstraktia asiaa, jotka ovat hahmolle tosi tärkeitä (tyyliin "raha", "uskonto", "laki ja järjestys", "henkilökohtainen maine" jne)

Vapaamuotoista kuvausta luonteesta ja historiasta.<<
::c::

(Jos osaa GURPS:ia, voi mulle tarjota myös ihan valmista GURPS-kääpiötä, joko kolmos- tai nelosedikan säännöillä. Ohessa kääpiön perustemplaatti:)
<<ST 10 DX 9 IQ 10 WILL 11 HT 12
Small Size: -1 (-1 to move, reach -1)
Toughness DR 1, Extended Lifespan 2, Extra Fatigue +2, Lifting ST +2
Acute Vision +2, Darkvision +2 (for countering darkness penalties)
Ineptitude: Swimming (-4), Ineptitude: Social Skills (-2)
Aptitude: Mathematical Ability (+2), Direction (+2)
Temperature Range: -8°C to 25°C<<
::c::

===Muita kysymyksiä===

Hahmoa suunnitellessa kannattaa myös miettiä itselleen mm. seuraavia seikkoja:

- Hahmon suhtautuminen toisiin kääpiöihin. Periaatteessa kääpiöiden pitäisi nyt vetää yhtä, mutta kuitenkin klaanien välillä on vanhoja kaunoja, eri valtakuntien välillä kiistoja, eli kulttuurien välillä valtavia eroja. Ja onko tärkeämpää kuunnella linnakkeen ruhtinasta kuin vaikkapa omaa klaanipäällikköä, jos nämä ovat erimielisiä?
- Hahmon suhtautuminen muihin olentoihin. Vanhassa maailmassa oli haltioita, örkkejä yms; jotkut näistä olivat kääpiöiden vihollisia, jotkut kauppakumppaneita. Jos uudesta maailmasta löytyy tällaisia, millaiset suhteet heihin pitäisi luoda? Ottaen huomioon, että vanhassa maailmassa muut olennot surmasivat kääpiöiden jumalan, olisiko parasta vaan valloittaa koko paikka, tai pyrkiä täysin eristäytymään muista?
- Hahmon suhtautuminen uusiin asioihin. Monet kääpiöt ovat hyvin traditionalistisia ja ovat sitä mieltä, että auringon alla ei ole mitään uutta. Nyt kuitenkin tilanne on selvästi muuttunut, ja monille tämä on hyvin ahdistavaa.
- Hahmon suhtautuminen uskontoon. Kääpiöiden jumala on kuollut, mitä ihmettä tämä tarkoittaa hengellisille asioille? Ja miten jumala edes voi kuolla?


----
CategoryMeta
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki