(image: http://azanur.karmavector.org/images/geldir.png)

Geldirus


Karvaisia kallopäisiä olentoja

Fysiologia ja psykologiaKulttuuri


Geldiruksia tavattiin Toublesjassa bocsien orjina. Vuoristossa törmättiin muutamaan tällaiseen; työkaluista päätellen ne olivat hyvin alkukantaisia. Niillä tuntui kuitenkin olevan kieli.


HistoriaaCategoryTausta - CategoryKansat
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki