Wiki source for Eyestoning


Show raw source

====Eyestoningin klaani====

**Kulttuuri: [[Kukkulakääpiöt]]**

Eyestoning, kukkulakääpiöiden rakennus- ja arkkitehtuurikomppania, koostuu lähes 80 kääpiöstä. Se on käytännössä Rautaportin palveluksessa. Eyestoning toimii enemmän osuuskuntamaisen yhteisön kuin suvun mukaan.

{{image class="left" url="images/dzenia.png" width="300"}}Eyestoning on rakennettu työryhmien ympärille. Työryhmät ovat vapaita järjestämään sisäiset asiansa miten tahtovat, ja tuloksena täällä elää monia hyvin erilaisia alakulttuureja. Työryhmiä kootaan ja puretaan tarpeen mukaan; jotkut niistä ovat lyhytkestoisia, toiset pitkäikäisiä. Klaanin päällikkö on suurmestari **Dzenia Cloudofcircles**, lähes 300-vuotias monen rakennusprojektin veteraani. Dzeniaa ei hallinto suuremmin kiinnosta, ja hän ennemmin käyttää aikansa käytännön töiden parissa. Hän toimii Ugog Nalimin voimamestarina, siis henkilönä, joka vastaa tuuli-, vesi- ja muista voimanlähteistä.

Eyestoning on ollut paikalla Ugog Nalimissa jo projektin alusta, ja itse asiassa suuri osa klaanihalleista on sen louhimia. Tuloksena se on ehtinyt itse modata omaa halliaan ekstensiivisesti, kun käytettävissä oli paljon kiveä, tiiltä ja puuta. Ei niin että modaus välttämättä olisi erityisen järkevä.

===Liittolaiset===

Eyestoning on pitkään tehnyt yhteistyötä **[[Bluebolt|Blueboltin]]** kanssa. Sillä on myös hyvät välit vuorikääpiöiden **Viima**n klaaniin.

===Viholliset===

**[[Vasymaton|Väsymättömän]]** klaani ei ole Eyestoningille niinkään vihollinen kuin jatkuva kilpailija. Lisäksi **Helmivuori** kantaa Eyestoningille kaunaa jostain vanhasta loukkauksesta.

===Tilat===

Yleisnäkymä Eyestoningin klaanihallista. Etupuoli hallista on yleinen ruokailutila. Portaikon viereisellä seinällä riippuu veistos The Sharp of Zurbug, jonka tarkka alkuperä on kadonnut historian hämäriin.

{{image url="images/eyestoning_yleis.jpg"}}

Klaanihallin alemman kerroksen takaosa on yleistä majoitustilaa.

{{image url="images/eyestoning_sleeping.jpg"}}

Ylemmässä kerroksessa löytyy yksityisiä kamareita niitä kaipaaville.

{{image url="images/eyestoning_chamber.jpg"}}----
CategoryTausta
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki