ESME JA SADRAK


Esme on Sadrakin veljen/sisarentytär; Sadrakin äiti Asaria on Esmen isovanhemmista yksi [ehkä isoäitipuoli?]

Sadrak oli samassa yhteisössä kuin Esme tämän ollessa melko pieni, ja Sadrakin kiinnostus astronomiaan tarttui Esmeenkin. Sadrak on lahjoittanut Esmelle hyvin korkeallatuisen kaukoputken, jota Esme pitää aina mukanaan.

Zalidin klaani


CategoryTausta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki