Wiki source for Aikajana


Show raw source

Päivittyvä aikajana pelin tapahtumista. Valitettavasti vain kuvana toistaiseksi. Kalenteri ei tässä ole kääpiökalenteri, vaan bocsien ja trakien käyttämä Natu Azanurin vuodenkierron mukainen kalenteri.

Vuodessa on 6 jaksoa, jokaisessa 74 päivää; yht 444 päivää. Viikossa on 8 päivää.

{{image url="images/calendar_1.png" width="900"}}
::c::
{{image url="images/calendar_2.png" width="900"}}

----
CategoryTausta
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki